تاریخ به روز رسانی
 18/04/1393

 

آنالیز(%)

قیمت (ریال)

 

قیمت (ریال)

 

قیمت (ریال)

 

فرومنگنزپر کربن

Mn: 70-75 C: 6-8

Si: max 1.5 P:0.25

100تن به بالا

20 تا 100

زیر 20 تن

37500

38000

    38500

فرومنگنزپر کربن

Mn: 75-80 C: 6-8

Si: max 1 P:0.20

100تن به بالا

10 تا 100

زیر 10 تن

38500

39000

39500

فرومنگنز متوسط کربن

Mn: 75-80 C:1.5-2

Si: max 1.4 P:0.20

30تن به بالا

10 تا 30

زیر 10 تن

68000

69000

70000

فرومنگنز کم کربن

Mn: 80-85 C: 0.5

Si: max 1.5 P:0.25

20 تن به بالا

10 تا 20

زیر 10 تن

-

-

-

فرو سیلیس

 

Si:75-80 C: 0.2

Al:1.5 P,S : 0.02

100تن به بالا

10 تا 100

زیر 10 تن

 

 

 

فرو کروم پر کربن

Cr: 60-65 C: 6-8

Si: max 3

بالای 50 تن

10 تا 50

زیر 10 تن

 

56500

51500

فرو کروم پرکربن

Cr: 63-67 C: 5-7

Si: max 1.5

بالای 50 تن

10 تا 50

زیر 10 تن

 

 

 

فرو کروم کم کربن

Cr: 60-65 C: max1

Si: max 1

بالای 20 تن

10 تا 20

زیر 10تن

115000

120000

125000

فرو کروم کم کربن

Cr:65-70 C:0.05

Si: max 1

بالای 20 تن

10 تا 20

زیر10 تن

125000

130000

135000

فرو سیلیکو منگنز

Mn:60Min Si:14Min

C:max 2.5 P: 0.4

100تن به بالا

10 تا 100

زیر 10 تن

 

 

 

فرو سیلیکو منگنز

Mn:65Min Si:15Min

C:max 2  P: 0.3

100تن به بالا

10 تا 100

زیر 10 تن

 

 

 

گرافیت کم سلفور

C:Min99 S:Max0.05

Ash:Max 0.5

بالای 50 تن

10تا50

زیر 10 تن

 

 

 

گرافیت پر سلفور

C:Min90 S:Max0.6

Ash:Max 8

100تن به بالا

10 تا 100

زیر 10 تن

 

 

 

 

قيمت فروکروم صادراتى ايران ۱۱۰۰ دلار
Date & Time : 6/25/2014 11:25:22 AM
قيمت فروکروم صادراتى ايران هم اکنون به حدود ۱۱۰۰ دلار رسيده است. افزايش قيمت و مصرف بالاى فولاد دليل عمده افزايش قيمت فروکروم مى باشد. هم اکنون توليد فروکروم در ايران تنها از کارخانه فروکروم سبزوار صورت مى گيرد. ظرفيت اسمى اين کارخانه سالانه ۲۵ هزار تن است اما به دليل کمبود سنگ کروميت و مشکلات فنى اين کارخانه توليد فروکروم تاکنون از اين مجتمع حدود ۴ هزار تن بوده است. مصرف فروکروم در ايران سالانه ۷ هزار تن و بيشتر مورد نياز کارخانه فولاد آلياژى يزد و فولاد اسفراين است. به عبارتى اگر کارخانه فروکروم سبزوار به ظرفيت اسمى برسد سالانه مى توان ۱۸ هزار تن فروکروم از کشور صادر کرد. بنابراين در شرايط فعلى که قيمت اين محصول روند افزايشى دارد. توليد فروکروم و فعال کردن معادن کروميت بايد در اولويت جدى بخش خصوصى که عمده اين معادن را تحت پوشش دارد قرار گيرد. هم اکنون يکى از مشکلات جدى کارخانه فروکروم سبزوار کمبود سنگ کروميت در کشور است. چرا که کارخانه فروکروم سبزوار براى توليد ۲۵ هزار تن فروکروم، نيازمند ۸۵ هزار تن سنگ کروميت است که اگر ميزان کروميت مورد نياز کارخانه تامين نشود اين مجتمع مجبور مى شود تا نسبت به واردات اين ماده معدنى اقدام کند. معادن کروميت کشور که بيشتر در منطقه سبزوار، کرمان و بندرعباس قرار دارد طى سال هاى گذشته با حداکثر توليد اقدام به صادرات سنگ کروميت به صورت خام کرده اند و در حال حاضر يا با اتمام ذخيره روبه رو شده اند يا به دنبال کشف ذخاير جديد در محدوده معادنشان هستند. بنابراين کمبود سنگ کروميت يکى از مشکلات عمده کارخانه فروکروم سبزوار مى باشد. در اين راستا حدود يک ماه پيش طى نشستى که مجرى کارخانه فروکروم سبزوار با معدنکاران منطقه برگزار کرد، تصميم گرفته شد تا کروميت کاران منطقه در شرايط فعلى با يک برنامه ريزى جدى حداکثر توليد را جزو اهداف خود قرار دهند تا مشکلات مربوط به تامين مواد اوليه کارخانه فروکروم سبزوار رفع شود.


مصرف بهينه فروسيليسيم در ناحيه فولادسازي فولاد مبارکه
Date & Time : 6/20/2014 12:11:57 PM
با دست‌یابی به قابلیت کاهش مصرف فروسیلیسیم و رسیدن به میزان 125 کیلوگرم به‌ازای هر ذوب، بدون در نظر گرفتن کاهش ضایعات فولاد، سالانه بالغ بر سی میلیارد ریال صرفه‌جویی در فولاد مبارکه به بار نشست.  View News

 
 

Page Stat
 

Add to favorite     Print

Copyright Kashiha Inc ©2014, All Rights Reserved